Menu
Obec Strahovice
ObecStrahovice

Tělocvična

Několik údajů k nově zrealizovanému objektu tělocvičny:

V roce 2001 byl zpracován záměr na přístavbu tělocvičny ke školní budově, architektonická studie a dokumentace k územnímu a poté ke stavebnímu řízení. Autorem architektonického návrhu je Ing.arch. Tomáš Fischer. Současně s vyřizováním nezbytných legislativních povolení byla zaslána žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo financí. Proběhlo výběrové řízení na realizační firmu, kterou se stala firma Renova Opava s.r.o. a 11. března 2004 byly zahájeny stavební práce. Tělocvična je přistavena k východní straně školní budovy, její půdorysné rozměry jsou 37,7 m x 20,0 m, s objektem školy je propojena v úrovní suterénu spojovacím krčkem, ve kterém jsou umístěny šatny a sociální zařízení. Další samostatný vchod do tělocvičny je ze severní strany. Světlá výška tělocvičny je 7,0 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový skelet, nosná konstrukce krovu je tvořena lepenými dřevěnými vazníky, které jsou výrazným interiérovým prvkem. Střecha je plochá s mírným spádem východním směrem, fasáda je obložena cedrovým dřevem. Povrch sportoviště byl realizován dřevěný na dvojitém odpruženém roštu. V objektu je možno provozovat celou řadu sportovních aktivit – volejbal, basketbal, sálovou kopanou, nohejbal, tenis, badminton  a další kolektivní nebo individuální sporty. Celkové náklady na výstavbu tělocvičny činily 21 055 000,- korun, z toho ministerstvo financí poskytlo na stavbu dotaci ve výši 13 500 000,- korun. Ostatní náklady hradila obec z vlastních zdrojů. Dne 27. ledna 2005 byla stavba tělocvičny zkolaudována. 21. února 2005 proběhlo za účasti významných hostů slavnostní otevření nových prostor.

TělocvičnaTělocvičnaTělocvična

Provozní řád tělocvična (31 kB)

Ceník zimní tělocvična (25.5 kB)

Pravidelné hrací časy 2022

Partnerské
obce