Menu
Obec Strahovice
ObecStrahovice

Cykloturistika

Cyklostezky v okolí

Hlučínsko je doslova protkáno početnými cyklistickými trasami, díky nímž by mohlo být nazýváno „regionem kol“ či „Prajzským cyklistickým rájem“. Cyklotrasy procházejí nenáročným terénem Hlučínské pahorkatiny, jehož páteří je část cyklostezky Moravská brána, která je součástí evropské sítě Euro-velo. Na ni pak navazují dálkové trasy jako „Prajzská cesta“ či Slezská magistrála“ a množství dalších lokálních tras. Díky tomu, lze Hlučínsko projet v celém jeho obvodu křížem krážem.

Cyklisti určitě ocení dobré značení tras, které používá jednotný styl se žlutým podkladem. K dispozici jsou také informační tabule s mapou cyklostezek, které se nacházejí ve všech obcích Hlučínska.

Cyklostezky jsou vedeny převážně po málo frekventovaných silnicích, lesních a polních cestách a nabízejí tak nerušenou a klidnou jízdu. Na kole tak můžete poznat nejen přírodní, ale také kulturní krásy mikroregionu Hlučínska.

Cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka

Celková délka je 332,50 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Hať / Tworkow přes Ostravu, Přerov, Olomouc, Prostějov, Blansko a končí v Hevlíně. Úsek vedoucí územím mikroregionu Hlučínsko vede z hraničního přechodu v Hati přes Darkovice a Darkovičky do Hlučína a pokračuje dále podél řeky Opavy do Ostravy. Délka úseku mezi Hatí a Ostravou je 18 km.

Cyklotrasa č. 55 Slezská magistrála

Celková délka je 140 km (+13 km úsek z Kravař, přes Dolní Benešov, Kozmice, po Jantarovou stezku). Cyklotrasa vede z Jeseníku, přes Město Albrechtice, Krnov, Úvalno a Opavu do Kravař. Úsek mezi Kravařema po Hlučín v délce cca 13 km je v současné době nevyznačený (Zábřežské louky, území těžby štěrků). V současné době v tomto úseku značená trasa prochází přes Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Jilešovice, kde se stačí k Jezeru v Hlučíně a navazuje na Jantarovou stezku č. 55.

Cyklotrasa č. 552 Opava - Ratibórz

Celková délka trasy na českém území je 14 km. Cyklotrasa vede z Opavy přes Chlebičov, Svobodu, Kobeřice na hraniční přechod Strahovice/Krzanowice. Cyklotrasa představuje nejkratší spojnici pro cyklisty mezi partnerskými městy Opavou a Ratibórzi. Je vedena mimo komunikace pro motorová vozidla.

Cyklotrasa č. 554 Prajzská cesta

Celková délka trasy od hraničního přechodu Pilscz / Oldřišov po katastr Koblova je 37 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Pilscz / Oldřišov přes Služovice, Vrbku, Štěpánkovice, Albertovec, Bolatice, Bohuslavice, Vřesinu, Hať, Šilheřovice na hranici katastru s Koblovem, kde dále pokračuje územím města Ostravy jako cyklotrasa označená písmenem "G".

Cyklotrasa č. 6054

Celková délka trasy je 24 km. Cyklotrasa začíná na HP Sciborzyce Wielkie / Hněvošice. Nad Hněvošicemi je možné zvolit dva směry. První vede směr Služovice, Oldřišov, Chlebičov a končí u zámku ve Velkých Hošticích, kde navazuje na Slezskou magistrálu (trasa č. 55). Druhý směr vede z Hněvošic kolem sv. Urbana do Kobeřic, kde je možné odbočit na trasu č. 552 Opava - Ratibórz, nebo dále z Kobeřic pokračovat na Albertovec, kde trasa protíná Prajzskou cestu č. 554 a cyklotrasu 6055.

Cyklotrasa č. 6055

Celková dělká trasy je 26 km. Na cyklotrasu je možné se dostat z několika hraničních přechodů v Polsku a to Třebom / Kietrz, Třebom / Pietrowice Wielkie, Sudice / Pietraszyn, Rohov / Krzanowice. Trasa českým územím vede z Třebomi do Sudic, Rohova, prochází Strahovicemi, kde protíná trasu č. 552, dále pokračuje do Chuchelnického lesa na Albertovec, tam protíná Prajzskou cestu č. 553 a pokračuje přes Štěpánkovice, Kravaře, kde protíná Slezskou magistrálu a pokračuje dále na Raduň, popř. lze odbočit na trasu č. 551 Moravice.

Cyklotrasa č. 6092

Celková délka trasy je 13 km (4,5 km výhledový úsek Bolatice - Kravaře). Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Boleslaw / Pííšť přes Píšť, Bělou, v Bolaticicíh kříží cyklotrasu č. 553 Prajzskou cestu. Z Bolatic se plánuje dobudovat 4,5 km trasy do Kravař, kde naváže na cyklotrasu č. 55 Slezskou magistrálu.

Cyklotrasa č. 6093

Celková délka trasy je 14 km. Cyklotrasa začíná na křižovatce v Petřkovicích pod Landekem v místě křížení tras "G", "O", 6185, pokračuje katastrem Šilheřovic kolem Annina dvora pod zámeckým parkem, cestou na Darkovice, kde kříží cyklotrasu č. 55 Jantarovou stezku a končí ve Vřesině pod Dařancem u koupaliště, kde navazuje na cyklotrasu č. 553 Prajzská cesta.

Cyklotrasa č. 6095

Celková délka trasy je 8 km. Cyklotrasa začíná v Kozmicích, Závada - rozcestí (tady kříží trasu č. 553 Prajzskou cestu), pokračuje směrem na Bělou, kde navazuje na trasu č. 6092.

Cyklotrasa č. 6096

Celková délka trasy je 12,5 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Krzanowice / Chuchelná přes Bohuslavice, Kozmice a v prostoru před Hlučínskýcm jezerem navazuje na cyklotrasu č. 55. Je vedena mimo komunikace pro motorová vozidla.

Cyklotrasa č. 6185

Celková délka trasy je 12,5 km. Cyklotrasa začíná v Hlučíně, vede přes Bobrovníky do křižovatky cyklotras v Petřkovicích.

Cyklotrasa "A"

Celková délka trasy je 4,5 km. Cyklotrasa odbočuje z trasy č. 6093 nad Kobkovém a vede severně nad Petřkovicemi, Ludgeřovicemi, Markvartovicemi a navazuje na trasu "C".

Cyklotrasa "B"

Celková délka trasy je 6 km. Cyklotrasa prochází ve směru od jihu k severu územím od Dolního Benešova přes Borovou a v Chuchelenském lese navazuje na trasu "N" s možností odbočení na č. 6055 nebo 6096.

Cyklotrasa "C"

Celková délka trasy je 10 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 6093 a trasy č. 6095. V prostoru mezi Darkovičkama a Darkovicema křižuje Jantarovou stezsku. Vede z odbočky v Darkovičkách směrem na Štípky do Černého lesa a končí u Annina dvora.

Cyklotrasa "D"

Celková délka trasy je 7 km. Cyklotrasa tvoří odbočku z Jantarové stezky č. 55 v Darkovičkách směr Kozmice a navazuje na trasu č. 6096.

Cyklotrasa "L"

Celková délka trasy je 10 km. Rekreační cyklotrasa odbočuje z trasy č. 6096 směrem na Závadu a Bělou s možností navštívení Pstruží farmy v Bělé, pokračuje přes Bělský mlýn, přes Oboru na Dařanec. V Hati u Huberta navazuje na Jantarovou stezku. Většina cyklotrasy vede lesními porosty a přírodní rezervací Dařanec.

Cyklotrasa "M"

Celková délka trasy je 2,6 km. Cyklotrasa tvoří propojení Slezské magistrály s trasou č. 552 územím Malých Hoštic.

Cyklotrasa "N"

Celková délka trasy je 4 km. Cyklotrasa navazuje na trasu č. 6055, vede Chuchelnickým lesem nad Chuchelnou do Bělé. Pokračuje přes Hůrky na Píšť. V Píšti kříží trasu 6092 a pokračuje směr Dařanec na trasu "L".

Cyklotrasa "O"

Celková délka trasy je 7,5 km. Trasa vede z Ostravy - Přívozu přes Petřkovice, Ludgeřovice, nad Markvartovicemi kříží trasu "C" a pokračuje k trase 6093.

Cyklotrasa "P"

Celková délka trasy je 6 km. Cyklotrasa odbočuje z ostravské trasy "G" a vede přes Lhotku a v Ludgeřovicích navazuje na trasu "O".

Cyklotrasa "Q"

Celková délka trasy je 3,5 km. Cyklotrasa vychází z Ostravy - Martinova, křižuje Jantarovou stezku, prochází Bobrovnickým lesem a v Bobrovníkách navazuje na trasu č. 6185.

Cyklotrasa "R"

Celková délka trasy je 2,7 km. Cyklotrasa prochází severním okrajem Hlučínského jezera. Tvoří rekreační variantu Slezské magistrály.

Cyklotrasa "S"

Celková délka trasy je 3 km. Cyklotrasa tvoří propojení Jantarové stezky a trasy "P" územím Hošťálkovic a Lhotky.

Cyklotrasy "W"

Celková délka trasy je 3 km. Cyklotrasa vede z obce Rohov do Polska směr Kietrz, přes přechod Rohov / Sciborzyce Wielkie.

Cyklomapa Hlučínska

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Mapové podklady

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
4
30
2

Partnerské
obce